Blog
Brandex

 

Để lắng nghe, tìm hiểu thông tin khách hàng: ngành nghề kinh doanh, thực trạng doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh, v..v.. để có những từ khóa keywords và định hướng cho dự án, chúng ta phải trải qua một quy trình làm việc nghiêm túc và phức tạp.

Tóm tắt thông tin thiết kế

Là bước đầu tiên trong quy trình thiết kế chuyên nghiệp. Thông tin được tổng hợp thông qua các câu hỏi phỏng vấn, Các tài liệu nội bộ khách hàng cung cấp.

Tóm tắt thông tin là gì?
Là tài liệu dành cho dự án thiết kế, Nội dung tài liệu cành chính xác thì thiết kế cuối cùng cành đúng định hướng. Mỡi bản tóm tắt nên có từ 20 câu hỏi liên quan đến các chủ đề khác nhau về doanh nghiệp.

Chủ đề của các câu hỏi
Bảng câu hỏi được chia thành một số chủ đề chính:
– Giới thiệu về doanh nghiệp, sản phẩm, dịch vụ, giá trị cốt lõi, sự khác biệt.
– Cảm hứng và mong muốn về thương hiệu.

Tìm hiểu thực trạng doanh nghiệp

Tìm hiểu ngành nghề kinh doanh và thị trường của doanh nghiệp, tìm ra đặc điểm đặc trưng của nghành nghề. Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh và thực trạng thương hiệu của họ.

Nghiên cứu cơ bản – Nghiên cứu định tính & nghiên cứu định lượng.
Nghiên cứu định tính chủ yếu là các nghiên cứu thăm dò để có được các dự liệu tổng thể, su hướng chung… Nghiên cứu định lượng giúp tạo ra các dữ liệu, đo lường và xây dựng các mô hình trong nghiên cứu

Nghiên cứu chuyên sâu
Bao gồm các nghiên cứu chuyên sâu về Bản sắc thương hiệu hiện tại của khách hàng, xem xét quy mô, các hoạt động nội bộ…

 

 

Phác thảo

Logo không những phải thật tinh tế về mặt thẩm mỹ và cảm xúc,
mà còn phải thể hiện tinh thần Doanh nghiệp,

vì lẽ đó trước khi đi sâu vào chi tiết thẩm mỹ,
Brandex luôn thử nghiệm thật rộng để đảm bảo logo cuối cùng luôn là
logo tốt nhất cả về mặt ý tưởng và thẩm mỹ.

 

Tinh chỉnh

Từ bản phác thảo đầu tiên, các phương án Logo có tiềm năng sẽ được mở rộng,
căn chỉnh cả về ý tưởng cũng như đường nét thiết kế để Logo có được
bố cục và đường nét trước khi kết hợp với font chữ và lựa chọn màu sắc tối ưu nhất.
Sau khi được tinh chỉnh về mặt kỹ thuật,
Logo được xem xét khi ứng dụng thực tế trên các màu nền khác nhau,
trên ấn phẩm thiết kế khác nhau, khả năng ứng dụng trong tương lai
cũng như các phản hồi khách quan từ khách hàng.

 

 

Định dạng thương hiệu là gì?

Logo là hình mẫu và tính cách của thương hiệu, Một thương hiệu tốt
là một thương hiệu
nhất quán.

Cũng giống như con người, Trang phục và tác phong phản ánh rõ
tính cách của người đó.

 

 

Newest